Hola! ¡Hola!

Sóc el Marc, entrenador personal i nutricionista esportiu.

Soy Marc, entrenador personal y nutricionista deportivo.

Porto més de 20 anys al món de l'esport, estudiant i exercint com entrenador tant personal com per a equips.

Llevo más de 20 años en el mundo del deporte, estudiando y ejerciendo como entrenador personal y para equipos. 

I després de tants anys he decidit posar els meus coneixements sobre la meva taula, oferint salut i esport a qui ho necessiti.

Después de tantos años he decidido poner mis conocimientos sobre mi mesa, ofreciendo salud y deporte a quien lo necesite.

És per això que he creat Albatros GymTruck: un gimnàs mòbil que va allà on faci falta per assolir l'objectiu mencionat.

Es por eso que he creado Albatros GymTruck: un gimnasio móbil que va allí donde haga falta para conseguir el objetivo que comentaba.

Arrel d'això he conegut a l’Albert i el seu projecte d’Underground Rabbits®, que amb la intenció de millorar el món ha creat una roba sostenible i segura per al medi ambient. I és precisament per això que he volgut creure en el projecte igual que Underground Rabbits ha cregut en el meu.

A partir de ese objetivo he conocido a Albert y su proyecto Underground Rabbits®, que con la intención de mejorar el mundo, ha creado ropa sostenible y segura para el medio ambiente. 

Aquesta es la entrevista que vam tenir l'oportunitat de fer per parlar una mica sobre el nostre objetiu comú entre Underground Rabbits i Albatros GymTuck.

Esta es la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer para hablar un poco sobre nuestro objetivo común entre Underground Rabbits y Albatros GymTruck.

Podreu contactar amb Albatros GymTruck de la següent manera:

Podréis contactar con Albatros GymTruck de las siguientes formas:

Presencialment a

Presencialmente en

Farmàcia Badia, Berga Passeig de la indústria, 23

E-mail

 albatros@gymtruck.cat

Telèfon

Teléfono

689450939 

Xarxes Socials

Redes Sociales

Facebook: /albatros.gymtruck

Instagram: /albatros_gymtruck

Moltes gràcies!

¡Muchas gracias!

Marc Casamitjana - CEO en Albatros Gymtruck.cat